Vilma Litens

Nutritionist

hk_vilma

Mitt namn är Vilma Litens. Under våren 2018 så är jag klar med min kandidatutbildning i nutrition vid Karolinska Institutet och Stockholms Universitet. Detta är en tvärvetenskaplig utbildning som ger kunskap ner på molekylär nivå inom nutrition vilket gör att vi som nutritionister/näringsfysiologer kan få ett större och djupare grepp om problem kopplade till nutrition. Tidigare har jag jobbat mycket inom servicebranschen och brinner för att hjälpa människor. Sedan hösten 2017 är jag egen företagare och riktar in mig på kostrådgivning. Med min breda utbildning kan jag hjälpa till med allt från viktnedgång, viktuppgång, kost vid sjukdom, kost för att optimera träningen, intag av mikro- och makroämnen och mycket mer. Genom att äta rätt i förebyggande syfte kan många sjukdomar undvikas och det kommer även garanterat resultera i ett större välmående. Detta bidrar till att du kommer kunna prestera bättre på jobbet, skolan, med träningen och i relationer. Med små enkla förändringar av livsstilen kan stora förbättringar av hälsan uppnås!

Tveka inte på att höra av dig vid frågor! Välkommen!

Vi som jobbar här

Mikaela Petersen | Margareta Rane | Vilma Litens | Momo Yasdani | Receptionen